Retningslinjer for udlån og leje af Frederiksværk Svømmehal

Lån og leje er altid efter aftale med svømmehallens driftsleder, med mindre det er aftalt i forbindelse med den årlige halfordeling. Adgang til fast lån og leje af svømmehallens faciliteter vil ske efter følgende prioriteringsrækkefølge:

  1. Kommunale virksomheder
  2. Folkeoplysende foreninger og lignende
  3. Private brugere, herunder selvejende institutioner, frie grundskoler o.a.

Personalet i svømmehallen udbyder forløb med gratis undervisning og mulighed for at tage livredderprøve til ansatte i de kommunale virksomheder, som skal agere som livreddere ved brug af svømmehallen. Private aktører betaler for leje efter det til enhver tid gældende takstkatalog for svømmehallen. Folkeoplysende foreninger og lignende låner faciliteterne, med mindre de er kategoriseret som ”special-faciliteter” efter folkeoplysningsloven.

Retningslinjerne er besluttet af Byrådet den 12. oktober 2023.

Frederiksværk Svømmehal kan lånes/lejes af aktører på følgende vilkår:

Kommunale Virksomheder

I offentlig åbningstid betales entre efter takstkataloget ved benyttelse af svømmehallen.

Uden for offentlig åbningstid, men inden for bemandet åbningstid, kan bassiner lånes, såfremt de er ledige, og såfremt den kommunale virksomhed stiller med egen uddannede livredder. Alternativ tilkøbes livreddertimer i svømmehallen efter takstkataloget. 

Folkeoplysende foreninger og lignende

I offentlig åbningstid kan der efter aftale være mulighed for, at foreninger kan låne svømmehallens faciliteter, såfremt de stiller med egen livredder.

Uden for offentlig åbningstid, men inden for bemandet åbningstid, kan faciliteterne i svømmehallen lånes, såfremt de stiller med egen livredder. Tildeling af tider uden for den offentlige åbningstid foregår via den årlige halfordeling. 

Private aktører

I offentlig åbningstid betales entre efter takstkataloget ved benyttelse af svømmehallen. 

Uden for offentlig åbningstid, men inden for bemandet åbningstid, kan faciliteterne i svømmehallen lejes efter takstkataloget, hvis de er ledige. 

Private aktører omfatter private aktører, selvejende institutioner, frie grundskoler og lignende.